Jediné akreditované skúšobné laboratórium na Slovensku, ktoré je spôsobilé vykonávať meranie na 3D súradnicových meracích skeneroch.

Spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne akreditovaná osoba preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.

Osvedčenie a rozsah akreditácie v slovenskom jazyku

Osvedčenie a rozsah akreditácie v anglickom jazyku

Vieme sa prispôsobiť vašim potrebám

Meranie v našom laboratóriu

Neokupuje vaše časové ani priestorové kapacity

Meranie u vás

Na prevádzke
(vo výrobe, v sklade, laboratóriu)

Objednajte si akreditované 3D meranie

Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme