3D Skenovanie

Najrýchlejší a najpresnejší spôsob digitalizácie objektov

Technologický proces využívaný na digitalizáciu objektov, v našej spoločnosti za týmto účelom využívame laserové skenovanie, táto technológia je momentálne najrozšírenejšia, 3D scan sa dá následne využiť v reverznom inžinierstve alebo 3D tlači.

Výhody

  • Vysoko presné a rýchle riešenie pre skenovanie rôznych povrchov
  • Bez nutnosti prípravy povrchu, digitalizácia kultúrneho dedičstva
  • Výstup vo forme polygonálneho modelu alebo mračna bodov
  • Príprava dát na 3D tlač

Vhodné pre

Reverzné
inžinierstvo

3D
Tlač

Priemyselný
Design